Plattelandsproject (PDPO) 'Samen+Werken aan het landbouwlandschap in Rodeland'

Land- en tuinbouwers creëren ons mooie landschap van nu en van de toekomst. Met dit plattelandsproject willen de Rodelandpartners landbouwers uit Gavere, Melle, Merelbeke en Oosterzele ondersteunen om mee te werken aan bodemkwaliteit, akkerranden en kleine landschapselementen. Het project is gestart op 1 januari 2022 en loopt tot en met 30 juni 2024 en krijgt Europese, Vlaamse en provinciale cofinanciering.

Zaai jij dit najaar nog een bloemenrand in?

Ben je landbouwer in Gavere, Melle, Merelbeke of Oosterzele en heb je interesse in het zaaien van een bloemrijke akkerrand? Dan kan je dit najaar nog een laatste keer gratis bloemenzaad, een vergoeding per m² en persoonlijk advies krijgen via het PDPO-project 'Samen+Werken aan het landbouwlandschap in Rodeland'.

Gratis bloemenzaad

Het aangeboden bloemenmengsel is speciaal samengesteld om natuurlijke vijanden aan te trekken. Het betreft een meerjarig mengsel dat 3 tot 5 jaar kan blijven staan. De samenstelling zorgt ook voor een mooie bloemboog voor bijen en andere bestuivers.

Ik doe mee!

Schrijf je voor 15 september in via deze link om gratis bloemenzaad te ontvangen. In de tweede helft van september wordt het bloemzaad bezorgd, zodat de rand ten laatste begin oktober gezaaid wordt.

Voordelen van zaaien in het najaar

Door in het najaar te zaaien, heb je veel minder last van akkeronkruiden zoals melganzevoet. Door bloemenranden mee te zaaien met groenbemesters is het slaagpercentage veel groter dan zaaien in het voorjaar en bovendien komt de bloemenrand in het voorjaar vroeger in bloei.

Samengevat

 1. Aanbod voor landbouwers uit Gavere, Melle, Merelbeke en Oosterzele
 2. Als landbouwer krijg je een vergoeding van 0,17 euro per m² (of 1.700 euro per ha met een maximum van 0,25 ha per landbouwer).
 3. Gratis meerjarig zadenmengsel
 4. Persoonlijk advies van Boerennatuur Vlaanderen bij inzaai, beheer en administratie, o.a. bij het invullen van de overeenkomst voor de vergoeding voor de bloemenrand. Klik hier om de volledige overeenkomst te bekijken.
 5. Inzaaien in het najaar van 2023. Wacht een geschikt moment af (zaai bijvoorbeeld niet in een droge periode) en werk met een vals zaaibed.

Nog niet helemaal overtuigd?

Dit bloemenmengsel werd specifiek samengesteld om nuttige insecten aan te trekken. Dit zijn niet alleen bestuivers, zoals vlinders en bijen, maar ook natuurlijke plaagbestrijders zoals lieveheersbeestjes en zweefvliegen. Deze laatste groep bestrijdt plaaginsecten (bv. bladluizen of graanhaantjes) in aanpalende gewassen, waardoor minder gewasbeschermingsproducten nodig zijn. Uit onderzoek blijkt dat het effect van de plaagbestrijding tot zeker 50 meter ver in het gewas kan reiken. Dit principe wordt functionele agrobiodiversiteit, kortweg FAB, genoemd. Vogels en andere dieren vinden bovendien beschutting en voedsel in een bloemenrand. Bovendien verfraaien bloemenranden het landschap en worden ze sterk geapprecieerd door het publiek. Veel landbouwers krijgen positieve reacties van passanten.

Nog vragen?

Bel of mail Brecht Herteleer: 0477 89 54 75 en brecht.herteleer@boerennatuur.be.

De eerste Rodelandbloemenranden in bloei!

In het najaar van 2022 werden door 10 landbouwers uit de 4 Rodelandgemeenten meerjarige bloemenranden ingezaaid met een totale oppervlakte van 1,4 ha in het kader van het Plattelandsproject 'Samen+Werken aan het landbouwlandschap in Rodeland'. Zij kunnen in 2024 opnieuw een vergoeding ontvangen voor het behoud en onderhoud van hun bloemenrand.

Liesbet Persoons - Merelbeke
Brecht Herteleer - Oosterzele
Brecht Herteleer - Oosterzele
Brecht Herteleer - Merelbeke

Nascholing fytolicentie 23/08/2023: machinedemo en proefvelden voor duurzame landbouw

Landbouwers en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom op het loonwerkbedrijf van de familie Suenaert in Oosterzele voor een machinedemo en bezoek aan de proefvelden van Jorion Philip-Seeds met groenbemesters, ecoregelingen en bloemenranden.

We zien verschillende machines aan het werk die niet kerend de bodem bewerken. Je krijgt uitleg over de werking van deze machines en hoe ze bijdragen aan het verbeteren van het bodemleven.

Op de proefvelden bekijken we verschillende stroken, aangelegd met groenbemesters, ecoregelingen en bloemenranden. Dit biedt je de mogelijkheid om de juiste mengsels te kiezen voor meer bodemleven.

We staan ook stil bij het belang van bloemenranden voor natuurlijke vijanden van plaaginsecten.

Deze namiddag komt in aanmerking als nascholing fytolicentie, om daarvoor aan te melden, dien je je identiteitskaart mee te brengen.

Praktisch

 • Gratis, maar inschrijven voor 20 augustus is noodzakelijk en kan via deze link
 • 14u-17u, registratie om 13u30
 • Nascholing fytolicentie: breng je identiteitskaart mee en kom zeker op tijd voor de registratie
 • Op het loonwerkbedrijf van de familie Suenaert, Lange Munte 75/B, Oosterzele
 • We sluiten af met frietjes en een drankje

Programma

 • 13u30: aanmelden en registratie (identiteitskaart noodzakelijk voor nascholing fytolicentie)
 • 14u: Gezond bodemleven met niet kerende bodembewerking - Geert Haesaert - UGent
 • 15u-17u:
  • Proefvelden groenbemesters, ecoregelingen & bloemenranden - Filip Desmyter - Jorion Philip-Seeds
  • Demo machines niet kerende bodembewerking (Beyne, Steeno, Actisol, Imants) - Brecht Herteleer - Boerennatuur Vlaanderen ism De Muynck Agri bvba, Vanderroost nv, Suenaert Pieter bv en Suenaert Eric bv
  • Natuurlijke vijanden in de bloemenrand - Joachim Moens - HOGENT
 • 17u: Frietjes & snack + drankje

De organisatie van deze demonamiddag kadert in het PDPO project 'Samen+Werken aan het landbouwlandschap in Rodeland' en wordt georganiseerd ism met Jorion Philip-Seeds, Suenaert Pieter bv, Suenaert Eric bv en Agro Campus vzw (fytolicentie).

Met dank aan De Muynck Agri bvba, Vanderroost nv, Suenaert Pieter bv en Suenaert Eric bv voor de medewerking aan de machinedemo.

Heb je nog vragen? Contacteer dan Brecht Herteleer van Boerennatuur Vlaanderen: 0477 89 54 75 of brecht.herteleer@boerennatuur.be

© Actisol - Demeter
© Beyne - Schijveneg
© Jorion Philip-Seeds - Groenbemesters
© HOGENT - Bloemenranden en natuurlijke vijanden

Houtige kleine landschapselementen (KLE)

Rodeland is rijk aan houtige kleine landschaps-elementen, maar de kosten voor beheer lopen op. Waar dit hout vroeger gebruikt werd als brandhout en er voldoende vrijwilligers gevonden werden om mee te helpen, komt de inspanning nu vooral bij de eigenaar of gebruiker te liggen. Hierdoor worden tegenwoordig maar weinig nieuwe KLE's aangeplant.

Het beheer is niet alleen tijdrovend, maar bovendien ook een gevaarlijke klus. Recent zijn er nieuwe machines om het beheer efficiënter te maken.

Op 24 november 2022 organiseerden we vanuit het PDPO-project samen met de Provincie Oost-Vlaanderen een infomoment rond het nut van knotbomen in Oosterzele.

De 60 deelnemers kregen een duidelijk overzicht van alle bestaande steunmaatregelen bij aanplant en beheer van (knot)bomen, houtkanten, heggen en hagen in de 4 Rodelandgemeenten. De nuttige toepassingen van houtsnippers als duurzame energiebron en als koolstofbron in de bodem werden toegelicht. En via de live demo met velkop en kraan konden de deelnemers ter plaatse zien hoe het onderhoudswerk efficiënt en veilig kan verlopen.

Gemist? Geen nood, download het handige schema en het document met meer uitleg over waar je als inwoner van Gavere, Melle, Merelbeke en Oosterzele terecht kan voor steun bij de aanplant en het beheer van je houtige KLE.

Meer weten?

Wil je graag meer weten of op de hoogte blijven van de demo's die op de planning staan? Stuur dan een mailtje naar info@rodeland.be of volg het via facebook.com/rodelandproject.